Back to All Events

Almedalen 2019

Elektrifieringen får inte bli ett elitprojekt –
så bygger vi laddinfrastruktur i hela Sverige

 Moderator: Tobias Henmark, Business Manager Sverige Fortum Charge&Drive

Deltagare:

Karin Tvingsjö, Expert, Energimarknadsinspektionen.
Daniel Kulin, Sakkunnig e-mobility, Power Circle.
David Bjurhall Head of Regulation Ellevio

Monica Haider,  Socialdemokraternas energipolitiska talesperson

Det måste vara lika enkelt att äga elbil i Smålands inland som i Stockholms innerstad. Hur åstadkommer vi det?

Arbetet med att bygga upp en laddinfrastruktur för hela landet bromsas av regelverket för elnätsavgifter. Elnätsavgifterna baseras på effekt, och eftersom snabba elbilsladdare karaktäriseras av få och korta men höga effekttoppar är kostnaderna höga. Och de riskerar att skena, i takt med att behovet växer av ännu högre effekter. Detta påverkar möjligheterna att investera i snabba elbilsladdare, inte minst utanför städerna.

Tack vare att regeringen hösten 2018 gjorde ändringar i Elförordningen kan dock Energimarknads-inspektionen numera ”meddela föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet”. Kan det utrymmet användas för särskilda tariffer för laddinfrastruktur?

Seminariet samlar representanter från några olika intressenter och myndigheter för att sprida information om problemet, reda ut dagens situation och diskutera möjliga lösningar. 

Var: S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi"

När: Tisdagen den 2 juli kl. 15.00-15.45

Anmäl dig i formuläret nedan!

Name *
Name
Phone
Phone
Earlier Event: June 19
EV Safari
Later Event: August 23
Ladetour 2019