Finalisterna i tävlingen Laddguldet är klara

Finalisterna i tävlingen Laddguldet är klara!

Finalisterna i kommunkategorin är:

Torsby

 Kommentarer från juryn:

Torsby kommun har antagit ett miljömålsprogram där målsättningen är 40 % elektrifiering av transporterna till år 2020. Kommunen rankar högt när det kommer till antalet nya publika laddpunkter per capita under förra året. Det är genom en viktig samverkan med näringslivet i Torsby och det kommunägda energibolaget som laddinfrastrukturen byggs ut.

Uddevalla

Kommentarer från juryn:

Under 2018 har Uddevalla Energi monterat 80 stycken så kallade solstolpar, där el från kommunens solceller ger ström till elfordonen. Genom att bygga ut laddinfrastrukturen och samtidigt bygga ny förnyelsebar elproduktion för just detta ändamål visar man på hur lätt man kan sluta kretsloppet och producera sitt eget "fordonsbränsle" lokalt på orten.

Eskilstuna

Kommentarer från juryn:

Eskilstuna kommun imponerar med sitt mål om att 2020 ha en fossilfri fordonsflotta. Ett mål som förväntas nås redan under 2019 genom ett målinriktat arbete mot eldrift och biogas. Kommunen har bland annat investerat i 12 elbussar, och laddinfrastruktur byggs ut av kommunens egna energibolag. Nästa steg i arbetet är fossilfria arbetsfordon.

Vingåker 

Kommentarer från juryn:

Vingåkers kommun har genom investeringar i laddinfrastruktur och elfordon under året uppnått att 45 % av kommunens egna fordon är laddbara. Kommunens satsning på snabb destinationsladdning centralt i huvudorten har nu också börjat ge ringar på vattnet när lokala företag börjar installera laddmöjlighet. Vingåkers kommun är en föregångare som visar att det är möjligt med en offensiv elektrifiering även i svensk landsbygd.

Kungsbacka

Kommentarer från juryn:

En fossilfri framtid är målet för Kungsbacka kommun. De senaste två åren har antalet laddpunkter och elbilar i kommunen ökat kraftigt. Kommunen är dessutom drivande i teknikutvecklingen genom Sveriges första demonstrationsprojekt av V2G-teknik. Kommunen har siktet inställt på att i framtiden kunna använda energin från kommunens solceller och elbilar på ett smart och effektivt sätt.

Finalisterna i kategorin företag eller organisationer är:

Alpina VM i Åre 2019

Kommentarer från juryn:

Genom kreativa rese- och biljettlösningar samt prioritering av kollektivtrafik och förnyelsebara energilösningar med våra partners ville Alpina VM i Åre uppnå att 70 procent av den totala transportmängden under världsmästerskapet sker på ett hållbart sätt.

Östersund Skidskytte-VM

Kommentarer från juryn:

Med ambitionen att bidra till ett fossilfritt världsmästerskap gjordes satsningar på elfordon. Målsättningen var att 50 % av transporterna skulle vara elektrifierade. Med hjälp av elbuss till arenan, elfordon och HVO100 bidrog arrangörerna till fossilfria transporter.

Södra skogsägarna

Kommentarer från juryn:

Södra skogsägarna har installerat 50 laddstolpar med totalt 112 laddpunkter utspritt i verksamheten för att möjliggöra pendling med elbil för de anställda. Elen som de anställda kan pendla med produceras vid Södras massabruk och är till 100% grön.

Bright

Kommentarer från juryn:

Bright Energy erbjuder sina kunder en digital plattform kopplar ihop elbilsanvändarens behov med elsystemets förutsättningar. Genom smart styrning av laddningen bidrar Bright till att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria transporter.

Lidl

Kommentarer från juryn:

Lidl inspirerar genom sin ambition att bli Sveriges mest hållbara livsmedelskedja. Hittills har 11 snabbladdare installerats men det ska bli fler. Genom att erbjuda gratis snabbladdning till sina kunder vill de bidra till omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Antal inkomna nomineringar var stort, vilket är ett bevis på att ämnet är väldigt aktuellt samt berör många.

-  Genom Laddguldet vill vi rikta fokus mot de aktörer som gör konkreta åtgärder och satsningar för att förbättra miljön. Samtliga finalister är föredömen i arbetet med att ställa om till mer klimatneutrala transporter, säger Tobias Henmark, på Fortum Charge & Drive.

Laddguldet tävlingen ordnas av Fortum Charge&Drive tillsammans med  2030-sekretariatetPower Circle, och Dagens Samhälle. Vinnarna utnämns av en expertpanel och priset delas ut av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman den 3 juni kl 15.00.