Bright

Bright

Varför är din organisation en värdig vinnare av Laddguldet 2019?

Bright Energy AB är en värdig vinnare av Laddguldet 2019 då vi förbereder Sverige för en framtid med fler elbilar på våra gator och fler elbilsladdare i städerna, hemmen och fastigheterna. Vi skapar varken elbilar eller elbilsladdare men däremot skapar vi, med hjälp av smarta algoritmer, möjligheten att automatisk flytta elbilsladdning till timmar som är bättre för både plånbok och miljö men framför allt skapar vi energiutjämning i våra elnät. För vad händer om Sverige får fler elbilar på våra gator och om alla ska ladda sina elbilar när de kommer hem från sina arbeten? Idag är det redan peaktimmar på eftermiddagarna när en stor andel förbrukning av el ska ske samtidigt – vi lagar mat, tvättar, diskar och ofta startar vi troligtvis även laddningen av elbilen direkt när vi kommer hem från arbetet. Vi på Bright tror inte på en förändring av ett beteende och därför har vi utvecklat automatisk styrning av elbilsladdning vilket innebär att du fortsatt kan koppla in laddsladden när du kommer hem från arbetet. Vår smarta digitala plattform tar därefter över laddningen och ser till att bilen är färdigladdad när du behöver bilen på nytt, men på timmar som är bättre för både din plånbok och för miljön och därmed säkerställer Bright att Sveriges elnät klarar av belastningen från fler elbilar. Skulle du ha två elbilar hemma i framtiden ser vi självklart till att styra laddningen utifrån effekt och tar därmed hänsyn till vilken säkring du har, vilken effekt du behöver och vilken bil som behöver laddas mest. Att säkra upp huset är kostsamt och den kostnaden ser vi till att du slipper.

Att äga en elbil är att visa att du bryr dig om miljön, det borde vara lika självklart för dig att bilen ska laddas på ren energi från elnätet eller varför inte dina egna solceller och inte på importerad smutsig kolkraft.

Vi är stolta över det viktiga arbete vi gör och ser det vi gör som en pågående resa som aldrig kommer bli klart. Vi kommer fortsätta utveckla vår digitala plattform med fler funktioner som gynnar vår miljö. Idag kan vi informera användarna av vår digitala plattform när de bör passa på att förbruka sin el genom pushnotiser som skickas ut när vi till exempel har mycket vindkraft i våra elnät i Sverige, precis på samma sätt som vi kan skicka ut pushnotiser när du bör undvika att förbruka din el när det t ex är liten andel förnybar energi i våra elnät.

Vi ser en framtid där publika elbilsladdare har olika prisklasser för laddningen beroende på hur tillgången på ren el är, vi tror på en framtid där förbrukning av ren el ska vara billig medan förbrukning av el när vi har effekttoppar i Sverige ska vara dyr. Då behövs Brights digitala plattform som informerar om variationerna på ren/smutsig el samt effektdalar/effekttoppar.

Tillsammans kan vi förbereda Sverige för fler elbilar på våra gator och fler elbilsladdare i städerna, hemmen och fastigheterna. Tillsammans kan vi skapa energiutjämning i våra elnät och ta tillvara på förnybar energi från sol- och vindkraft när den utvinns istället för att den ska gå förlorad.


Bright Energy AB har funnits sedan 2012 och erbjuder en öppen digital plattform till energibolag. Vi startade som ett elhandelsbolag som erbjöd grön el till privatpersoner och företag samt ovan beskrivna digitala plattform. För ett år sedan tog vi beslut att låta fler ta del av vår plattform för att snabbare nå den omställning Sverige behöver göra för att klara av omställningen med fler elbilar och fler elektroniska prylar. I dagsläget är fem bolag i Sverige på väg att få en whitelabel-version av vår digitala plattform och fler samarbeten är på gång. Energimyndigheten kommer vara med och delfinansiera utvecklingen av vår digitala plattform under 2019 då de vet att våra funktioner krävs för en hållbar framtid. Vi är stolta att även få lägga till finalist i Laddguldet 2019 på vårt CV.