Östersund Skidskytte -VM

Östersund Skidskytte -VM

Varför är skidskytte-VM en värdig vinnare av LaddGuldet 2019?

Varför är skidskytte-VM en värdig vinnare av LaddGuldet 2019?

Biathlon Events AB, som är ett helägt bolag av Svenska Skidskytteförbundet, anordnade Skidskytte-VM 2019. I ett tidigt skede av planeringen bestämde organisationskommittén att ändra hållbarhetsstandarden för skidskyttecirkusen. En tävlingsverksamhet i form av världscup som flyttar mellan olika tävlingsorter/ -länder och kontinenter under perioden november till april ger naturligtvis stor miljöpåverkan, inte minst i form av växthusgasutsläpp

Vi satte en hög ambition att genomföra det mest hållbara skidskytteeventet någonsin och samtidigt etablera begreppet ”before and beyond Östersund”.

Vi är smickrade av att ha blivit nominerade till Laddguldet 2019. I vår hållbarhetsplan satte vi först upp målet att hela vår fordonsflotta bestående av närmare 50 fordon skulle drivas av el. I den mån det inte, av någon anledning var fullt ut genomförbart, var alternativet förnybart flytande fordonsbränsle. Om som ett sista alternativ fossila bränslen nyttjades skulle dessa klimatkompenseras fullt ut.

Den internationella skidskyttetävlingsverksamheten är starkt uppbunden till olika sponsorer och också till rutiner och strukturer som bestäms av Internationella Skidskytteunionen (IBU). Ju närmare tävlingsdax vi kom desto mer tvingades vi, mot vår övertygelse och vår beslutade Hållbarhetspan, att bita i det sura äpplet. Den mäktiga fordonssponsorn var inte redo att tillhandahålla eldrivna fordon fullt ut. Det fanns en starkare önskan hos denne att exponera andra modeller. Ett begränsat antal hybrider och en ren elbil ställdes till vårt förfogande. Vi lyckades dock utverka att samtliga fordon med förbränningsmotor tilläts, som en del av en testverksamhet, tankas med HVO100.

För publiktransporter inom Östersund sattes en temporär pantograf upp på Stortorget och en fullstor eldriven matarbuss körde mellan staden och arenan.

Vår höga omställningsambition hade förhandlat klart med Host Broadcaster (SVT) att all teknisk ström skulle ske genom direkt nätmatning där vi tillsammans med elleverantör Jämtkraft kunna påvisa större driftsäkerhet än de alltid förekommande dieselgeneratorerna. Trots detta underkände European Broadcasting Union (EBU) den fossilfria lösningen utan att ge någon motivering mer än att ”dieselgeneratorer ska användas för att ge bästa driftsäkerhet”.

Vid bedömning av vinnare för Laddguldet tas bland annat hänsyn till volymer, fordon och laddplatser, i kommunal respektive privat regi samt vilka informationsinsatser som görs. Vad Biathlon Events har satt fingret på är att oavsett hur höga ambitioner en organisation kan ha för sin omställning verkar man ofta i en omgivning av starka aktörer. Om inte beredskapen för en omställning av t ex fordonsflottan finns hos dessa sker inte heller tekniksprången.

Dock konstaterar vi att internationella skidskytteunionens president i samband med avslutningstalet vid VM bekräftade att framtida evenemang inom skidskyttecirkusen måste gå vidare utifrån ”beyond Östersund”. Vår förhoppning är att även fordonsindustrin ser detta och ökar takten.

Patrik Jemteborn

Ordförande organisationskommittén