Södra

Södra kommun

Motivering till laddguldet 2019

Där det går att elektrifiera tänker Södra elektrifiera Södra Skogsägarna är Sveriges största skogsbolag med tre massabruk, sju sågverk, hustillverkning och bioenergiproduktion i form av fast bioenergi som pellets, biodiesel, fjärrvärme och grön el. Södra ägs av 52 000 skogsägare och verksamheten utgår från att långsiktigt generera goda förutsättningar att äga skog. Koncernen har 3100 anställda primärt utspridda över Götaland. Vi har antagit tre hållbarhetsmål som är jämställda med de finansiella målen. Ett av dem är att produktionen ska vara fossilfri 2020 och transporterna 2030.

Södra har under lång tid fokuserat på att energieffektivisera produktionen och vid produktionen av pappersmassa produceras även grön el som säljs ut på nätet, vilket vi är ensamma om inom skogsindustrin. Skogsindustrin är en av de större elkonsumenterna i Sverige men vi har efter effektiviseringarna, idag positiv elenergibalans.

Som skogsbolag har Södra sina industrier utanför städerna, de anställda bor till stor del på landsbygden och för att ta sig till jobbet finns det ofta inget alternativ till att pendla med bil. Vi vill visa att man ska kunna både bo och jobba på landsbygden och samtidigt vara hållbar med ny teknik. För att möjliggöra för våra medarbetare att pendla till jobbet med minimal klimatpåverkan har vi installerat totalt 112 laddpunkter utspridda i verksamheten.

Våra medarbetare kan köra till och från jobbet på den gröna energin som produceras vid våra industrier. Detta möjliggör även att tjänsteresor mellan enheterna kan genomföras med elbil eller laddhybrid. Vi har idag laddhybrider som poolbilar för våra medarbetare att använda vid tjänsteresor.

Som tillägg till satsningen på elbilar har Södra även som först i Sverige investerat i en eldriven 15-tons gaffeltruck, för att testa att elektrifiera även internlogistiken och de tunga lyfts som görs på ett sågverk. Testet har fallit väl ut och fler truckar är beställda.

Södras dotterbolag Trivselhus som tillverkar villor har introducerat ett alternativ för den som köper ett nyckelfärdigt hus att få det med solpaneler på taket och laddbox färdiginstallerad vid inflyttning.

Vi ska bli fossilfria och en fossilfri framtid innebär olika tekniklösningar för olika transportlösningar. Där det går att elektrifiera tänker Södra elektrifiera!