Torsby kommun

Torsby kommun

Nominering till Laddguldet 2019   

Energirika Torsby erbjuder en lång skala av spännande upplevelser med utrymme för stillhet och aktivitet. Finnskogens kultur och ängsmarker möter moderna elbilsladdare och wifi-torg, hembygdsgårdar möter VM-tävlingar i rally, bad och fiske möter vintersport i världsklass, stilla kanotturer och flottfärder på den mäktiga Klarälven möter skidåkning i Sveriges första skidtunnel. Kort sagt en rikedom som passar de flesta.

I arbetet med kommunens Miljömålsprogram1 (2015) gjordes en översyn av kommunens bilar, vilket resulterade i ny bilpool med effektivare fordon och elbilar. Det beslutades också om en satsning på laddinfrastruktur som ett av delmålenI nära samarbete med det lokala energiföretaget Näckåns Energi har vi byggt upp en laddinfrastruktur som geografiskt täcker hela landsbygdskommunen. En bred samverkan mellan offentliga och privata sektorn visar på styrkan i vad man kan uträtta tillsammans med ett gemensamt mål. Under 2018 investerade även biltillverkaren Tesla i en Supercharger laddstation för Teslabilar i Torsby.

Torsby är idag en av Sveriges laddstolptätaste kommuner räknat per invånare (42,7 laddpunkter per 10.000 capita kommuninvånare)²  och Sverigeledande i uppbyggnaden av ett klimatsmart fossilfritt land!

Både boende och besökare har idag möjlighet att ladda sina elbilar vid både snabbladdare och semisnabbladdare, på många platser runt om i kommunen.

Vi arbetar nu vidare med nya idéer som stärker regionens innovationsförmåga till att bygga det fossilfria samhället.

 

Torsby, 15 maj 2019

  1. https://torsby.se/byggabomiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/lokalamiljomal/miljomalsprogram

  2. totalt 50 laddpunkter / 11 699 personer = 42,7 laddpunkter per 10.000 capita

 

Kontaktpersoner gällande laddstolpar i Torsby kommun:
Tina Näslund, Miljöstrateg Torsby kommun, 0560-162 02, tina.naslund@torsby.se
Daniel Bücke, Ekonom Torsby kommun, 0560-160 30, daniel.bucke@torsby.se
Jan-Anders Carlsson, VD Näckåns Energi, 0564-104 81,  jananders.carlsson@nackansenergi.se
Eva Larsson, Näringslivschef Torsby kommun, 0560-160 12, eva.larsson@torsby.se