Uddevalla energi

Tillsammans skapar vi en solklar framtid

- därför är vi en värdig vinnare av Laddguldet 2019

- Som lokalt energibolag känns det viktigt att vara med och bidra till en positiv och hållbar ener- giutveckling. Med den här satsningen visar vi möjligheterna med fossilfri elproduktion och våra solstolpar är vägen mot en fossilfri fordonsflotta. Hela samhället behöver bidra för att vi ska klara av att nå klimatmålen och det här är vårt bidrag.

Vi vill ligga i framkant och visa att det går att göra betydelsefulla förändringar som får stor effekt lokalt men även i ett större perspektiv, avslutar Fredrik Jostby marknadschef på Uddevalla Energi.

Med Solevalla gör vi el av solsken

Uddevalla Energi har tagit ett stort kliv på resan mot en fossilfri framtid. Vi vill bidra till vår kommuns utveckling och brinner för att skapa en hållbar vardag för alla som bor i Uddevalla. Med en laddinfrastruktur vill vi aktivt uppmuntra till en omställning till fossilfritt fordonsbränsle och ska vi göra en omställning måste vi också bygga fossilfri elproduktion.

Elen till våra solstolpar produceras i vår solcellspark Solevalla. Vi tror att om vi ska lyckas nå de miljömål som finns i Sverige och världen måste vi satsa på förnybar energi. Solenergi är en av framtidens viktigaste energikällor, den är 100 % förnybar och fri att nyttja.

Solevalla ligger vid Forshälla Holmen i Uddevalla, väl synlig väster om E6. Parken är ca 6 000 kvadratmeter stor. Den el vi producerar finns tillgänglig för uddevallaborna via laddstolpar runt om i kommunen, vi kallar dem solstolpar. Årsproduktionen är 250 000 kWh solel och räcker för att driva 150 elbilar 1 000 mil/år i minst 25 år.

Sol i tanken

Fredrik Jostby, marknadschef Uddevalla Energi

Fredrik Jostby, marknadschef Uddevalla Energi

Tillgången till laddning är helt avgörande för att våra invånare ska våga köpa en elbil och vi vill att det ska vara enkelt att ladda. Hittills har vi byggt 104 laddplatser på olika ställen runt om i Uddevalla kommun, bland annat vid badhus, ishall, sjukhus och centralstation. Solstolpar finns också vid våra arbetsplatser för våra egna bilar och besökare.

Vi vill väcka ett intresse för förnybar el i stort. Det finns en fantastisk möjlighet till stora miljövinster och responsen på vår satsning är genomgående positiv. Redan i dagsläget erbjuder vi också nyckelfärdiga solcellspaket för villa och företag samt kompletta lösningar för laddstolpar och laddboxar.

Med vår satsning ökar vi produktionen av förnybar el i Uddevalla och tar ytterligare ett steg mot ett förnybart energisystem.