Vingåkers

Vingåkers kommun

Omställningen mot

Utvecklingen av vår fossilfria fordonsflotta gick fort för oss och det har inte varit en helt okomplicerad historia. Kommuner har ryktet om att vara långsamma i processer och beslutsfattning. När det kommer till klimatfrågor har vi inte råd att ta tid på oss. Vi har inga alternativ annat än att bli fossilfria. Vingåker är Sörmlands minsta kommun men vi har lika stort ansvar som alla andra kommuner att arbeta lokalt med de globala problemen. Det hjälper inte någon att skylla klimatutvecklingen på andra. Klimatångesten är ett faktum men något som kan lindra den är att agera och att ta sitt ansvar, som individ, som företag och som kommun.   

Så fort vi fick medel från klimatklivet till laddstolpar började installationen av dessa. Utan att alla var helt beredda damp det ner flera elbilar och cirka halva vår fordonsflotta blev fossilfri. Dessutom har vårt fastighetsbolag sett till så att vi får den renaste elen som är möjlig. Vårt fastighetsbolag har målet att bli fossilfritt fastighetsbolag senast 2030 och transport är en viktig del för att nå målet. Fastighetsbolaget ställer krav på leverantörer och premierar elbilar i sina upphandlingar. Egen laddinfrastruktur byggs upp just nu inom kommunen via fastighetsbolaget. Skolor och besöksmål förses med laddstolpar för att föra det enklare för kommunen och invånarna att ha elbil.

Som många kommuner nog känner igen gick det inte helt felfritt i omställningen. Det var elproblem med laddstationer, det var svårigheter att få in laddkabeln och någon förare blev strandad på en landsväg när det visar sig att bilen inte hade laddat som den skulle. Det var tydligt att kommunen inte hade gett tillräckligt med utbildning till alla som skulle bruka bilarna. Det är lätt att vara efterklok men vi får lära oss av våra misstag. Vi har ju bara börjat vår resa mot fossilfritt och alla erfarenheter är bra erfarenheter som vi kan lära oss av.

En av Vingåkers kommuns ledord är ”våga”. För att ta sig an klimatkrisen måste vi våga att satsa. Det finns ingen återvändo, det är klimatforskarna ense om. Vingåker tar sitt ansvar, vi är en smart landsbygd och vi vågar göra förändringar i stor skala.