Jurymedlemmar

Tobias Henmark, Business Manager Public Charging Sweden, Fortum Charge & Drive

Tobias Henmark, Business Manager Public Charging Sweden, Fortum Charge & Drive

Olov Carlsson, Chefredaktör för Dagens Samhälle

Olov Carlsson, Chefredaktör för Dagens Samhälle

Johanna Lakso, VD Powercicle

Johanna Lakso, VD Powercicle

Mattias Goldmann, VD Fores

Mattias Goldmann, VD Fores


 

Juryn tar bland annat hänsyn till volymer, fordon och laddplatser, i kommunal respektive privat regi samt vilka informationsinsatser som görs. Vinnarna utses 3 juni kl 15 på ett event ordnat av Fortum, PowerCircle och 2030-sekretariatet. Anmäl dig samt läs mer här Du kan även se finalisternas bidrag här

 

 
fcd_laddguldet.png

Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive är Nordens ledande laddoperatör för elbilar. Vi installerar, driver och utvecklar vårt laddningsnät i samarbete med våra partners, för att möjliggöra ren emobilitet vart än du går.

2030_laddguldet.png

2030 sekretariatet

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från 1 januari 2018. Det är i linje med målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, som regeringen slog fast redan år 2008, och som preciserades den 16:e december 2013 i FFF-utredningen Fossilfritt på Väg. Samma dag lanserades 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att 2030-målet verkligen uppnås.

powercircle_laddguldet.png

power circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

samhalle.png

Dagens Samhälle skriver om politik, ekonomi och offentliga affärer och vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden.